• Tạo nên những tán hoa lớn đường kính 2m tại những nơi lắp đặt:
  • Không Mùi
  • Khoảng cách an toàn : 2m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả thiết bị: Mô tơ 90 vòng/ phút + hệ thống xoay pháo
  • Đơn vị tính: Bàn