• Tạo nên những đường lửa bạc kéo dài liên tục trên nền trời 40m – 50m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Vùng cách ly 3m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả sản phảm: Giàn các pháo thăng thiên. Gồm các que siêu nhẹ.
  • Đơn vị tính: Tụ (12 cây)