• Tạo những đường lửa xanh đỏ phụt lên bầu trời  hàng chục mét
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  •  Vùng cách ly: cách mặt đất 8m
  •  Xuất xứ: Việt Giang
  •  Mô tả sản phẩm:Tụ dạng ống đường kính 7cm
  • Đơn vị tính: Ống