• Tạo ra một màn mưa lửa từ độ cao lắp đặt đổ xuống mặt đất.
  • Khoảng cách an toàn : 2m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả thiết bị: Dàn nhiều pháo phun nhỏ ghép trên hệ thống ngòi cháy nhanh.
  • Đơn vị tính: Mét