• Tạo Hình Pháo chữ với hai màu Xanh lục và đỏ cờ, cháy trong 40 giây
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Khoảng cách an toàn : 2m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Gồm khung chữ và các quả hiệu ứng chữ. Hệ thống kích hoạt tự động.
  • Đơn vị tính: Ký tự (chữ cao khổ 1m)