• Tạo hiệu ứng những rồng lửa chạy trên một đường thẳng theo dây cáp đã định vị.
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Khoảng cách an toàn :1m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả: pháo chuột được lắp trên dây cáp từ điểm A tới điểm B. Để cột ánh sáng chạy từ A – B . Hoặc A-B-A
  • Đơn vị tính: Cáp