• Tạo ra những hoa đăng Xanh Đỏ lơ lửng lung linh trên cao kéo dài 30 giây
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Khoảng cách an toàn: 8m so mặt đất
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả sản phảm:Tụ dạng ống đường kính 3cm
  • Đơn vị tính: Quả