• Tạo thành những vòi phun hoa bạc không khói, không nóng, không cháy, chạm tay được cao từ 2-3m  kéo dài khoảng 25-30 giây.
  • Thời lượng phun có thể điều chỉnh theo yêu cầu