• Tạo thành những vòi phun hoa bạc không khói không nóng cao từ 2-3m  kéo dài khoảng 25-30 giây.
  • Không mùi, sử dụng loại pháo điện tiêu chuẩn cho khách sạn 5 sao
  • Khoảng cách an toàn : 1m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Xuất xứ : Nga
  • Mô tả thiết bị: Ống 12cm – đường kính 3cm
  • Đơn vị tính: Ống