• Tạo nên những tán hoa trên nên trời cao từ 30m – 40m gồm nhiều hiệu ứng hoa khác nhau như hoa hoa hồng, liễu rủ, hoa lan, sao nhấp  nháy
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Vùng cách ly 5m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả sản phảm: Tụ dạng ống đường kính 7cm
  • Đơn vị tính: Quả