• Phun ra đuốc lửa sáng rực gồm hai màu xanh lục và đỏ cờ kéo dài trong 5 phút
  • Khả năng điều khiển: Bản thân người cầm tay
  • Khoảng cách an toàn : 1m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả thiết bị: Ống 12cm – đường kính 3cm được lắp trên 1 thanh thiết bị gồm pin và công tắc.
  • Đơn vị tính: Cây