• Tạo ra những màn sáng trên cao lơ lửng lung linh kéo dài trong khoảng 30 giây.
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Vùng cách ly bán kính 5m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả sản phẩm:Tụ dạng ống đường kính 3cm
  • Đơn vị tính: Cây