• Tạo ra một màn thác lửa từ độ cao lắp đặt đổ xuống mặt đất 3m
  • Khoảng cách an toàn : 1m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Xuất xứ: Nga
  • Mô tả thiết bị: Dàn gồm nhiều pháo điện ở mục 1
  • Đơn vị tính: Mét