• Tạo hiệu ứng thiên nga múa lượn trên mặt hồ
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Khoảng cách an toàn :1m
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả sản phảm:Tụ dạng ống đường kính 3cm
  • Đơn vị tính: Con