• Tạo ra những cột lửa phun theo nhịp điệu âm nhạc. Điều khiển bằng công nghệ DMX
  • Loại : Cao 1,5m – 2,5m
  • Thời lượng : không giới hạn
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Khoảng cách an toàn : 2m
  • Xuất xứ: EU
  • Mô tả thiết bị: Máy cao 60cm được kết nối với nguồn 220v và các dây DMX